2007-2016 PROJECT ที่ผ่านมา

เราภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มีคุณภาพเหล่านี้

ร้านโสเล่

ร้านโสเหล่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

โรงแรมธาตุพนมริเวอร์วิว

โรงแรมธาตุพนมริเวอร์วิว อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

บุญศิริห้องเย็น

บุญศิริห้องเย็น อ.เมือง  จ.มุกดาหาร

อาคารพาณิชย์ ตรงข้ามวิลัยสงฆ์

อาคารพาณิชย์ ตรงข้ามวิลัยสงฆ์ ถนนบายพาส อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

โรงแรมสำราญชายโขง อ.เมือง จ.มุกดาหาร

โรงแรมสำราญชายโขง อ.เมือง จ.มุกดาหาร

 

อาคารพาณิชย์ ร้านกระจายเซลล์ อ.เมือง จ.นครพนม

อาคารพาณิชย์ ร้านกระจายเซลล์ อ.เมือง จ.นครพนม

เจ.เค.อพาร์ทเม้นท์ เฟสที่2 นครพนม

เจ.เค.อพาร์ทเม้นท์ เฟสที่2 นครพนม

อาคารพาณิชย์ตรงข้าม สภ.ปลาปาก จ.นครพนม

อาคารพาณิชย์ตรงข้าม สภ.ปลาปาก จ.นครพนม

อาคารสหกรณ์ครู จ.มุกดาหาร

อาคารสำนักงานสหกรณ์ครู จ.มุกดาหาร

โครงการหมู่บ้านสาริน จ.มุกดาหาร

โครงการหมู่บ้านสาริน จ.มุกดาหาร

 

อาคารพาณิชย์ร้านถาวรไดนาโม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

อาคารพาณิชย์ร้านถาวรไดนาโม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ห้องสมุดประชาชน

ห้องสมุดประชาชน

วิลัยสงฆ์

โครงการมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

 

 

 

ทีเฮ้าท์

โครงการหมู่บ้านจัดสรร ทีเฮ้าท์ ซอยตาดแคน 21 จ.มุกดาหา

รวินศิริ4

โครงการหมู่บ้านวริญศิริ พาร์ควิลล์

ฝายบ้านทรายมูล

โครงการก่อสร้างฝายบ้านทรายมูล ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ปั๊ม ปตท.ดงหลวง

โครงการก่อสร้างปั๊มน้ำมัน ปตท.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

เปรมประะภา3

โครงการหมู่บ้านเปรมประภาวิลเลจ ตาดแคน12 จ.มุกดาหาร

หมู่บ้านมุกดาหารเอ็มไพร์

โครงการหมู่บ้าน Mukdahan Empire จ.มุกดาหาร

พีดีเฮ้าท์

บริษัทรับสร้างบ้านพีดีเฮ้าท์ ต.คำป่าหลาย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

บ้านวงกลม

บ้านพักอาศัยวงกลม บ้านดงโชค จ.นครพนม

บิสิเนสนาแก

Business Centerนาแก จ.นครพนม

คูโบต้า

โชว์รูมคูโบต้าอาร์เอ็มจี อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ประปาธาตุพนม

ปรับปรุงการประปาส่วนภูมิภาค สาขาธาตุพนม จ.นครพนม

วัดป่าภูผาซาน

สำนักสงฆ์วัดป่าภูผาซาน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น อ.ปลาปาก จ.นครพนม

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น อ.ปลาปาก จ.นครพนม