อบรมพนักงานCPAC 27 มกราคม 2560

  • -

อบรมพนักงานCPAC 27 มกราคม 2560

ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมพนักงาน ในวันที่ 27 มกราคม 2560  เพื่อยกระดับความสามารถของพนักงาน ให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น และเข้าใจในงานมากขึ้น

 

อบรม พนงCPAC 27.1.60_๑๗๐๓๐๒_0003

อบรมพนักงาน 27 ม.ค. 2560

อบรม พนงCPAC 27.1.60_๑๗๐๓๐๒_0006

อบรมพนักงาน 27 ม.ค. 2560

อบรม พนงCPAC 27.1.60_๑๗๐๓๐๒_0039

อบรมพนักงาน 27 ม.ค. 2560

อบรม พนงCPAC 27.1.60_๑๗๐๓๐๒_0049

อบรมพนักงาน 27 ม.ค. 2560

อบรม พนงCPAC 27.1.60_๑๗๐๓๐๒_0026

อบรมพนักงาน 27 ม.ค. 2560

อบรม พนงCPAC 27.1.60_๑๗๐๓๐๒_0024

อบรมพนักงาน 27 ม.ค. 2560