สาขา อุบลราชธานี

บริษัท กิจเจริญชัยธุรกิจคอนกรีต จำกัด
199  หมู่ 12  ถนนชยางกูร  ตำบลธาตุพนม
อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 48110

Tel               :  042-532049
Fax              :  042-532074
Mobile        :  086-4506755 , 083-1555755
Email          :  kcc.cpac143@gmail.com
Line ID       :  CPACFC143
Facebook   :  กิจเจริญชัยธุรกิจคอนกรีต
www.kcc2007.com