สาขา นาแก

บริษัท กิจเจริญชัยธุรกิจคอนกรีต จำกัด (สาขานาแก)
**อยู่ระหว่างการก่อสร้าง แล้วเสร็จ ปี 2560**

Tel               :  –
Fax              :  –
Mobile        :  086-4506755 , 083-1555755
Email          :  kcc.cpac143@gmail.com
Line ID       :  CPACFC143
Facebook   :  กิจเจริญชัยธุรกิจคอนกรีต
www.kcc2007.com