พื้นระบบ Post-tension CPAC

                  CPAC POST – TENSIONED SLAB เป็นระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกว่าเป็นวิวัฒนาการที่ทันสมัยในการก่อสร้างเนื่องจากช่วยให้โครงสร้างมั่นคง แข็งแรงก่อสร้างได้รวดเร็วและประหยัด ดังนั้น    POST – TENSION จึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมานานกว่า 40 ปี ในนานาประเทศ        สำหรับประเทศไทย บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้นำระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงPST –TENSION โดยจำหน่ายอุปกรณ์ และบริการติดตั้งในนาม CPAC POST- TENSIONpts13

จากงาน นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระยะเวลากว่า 30ปี CPAC เติบโตอย่างมั่งคงพร้อมกับความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจที่ได้รับจากลูกค้ามาโดยตลอดทั้งในมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบกระบวนการผลิต รวมถึงการบริการติดตั้งที่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยทีมวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ นอกจากนั้น CPAC ยังมีการวิจัยและพัฒนา HARDWARE pts12อย่างต่อเนื่องเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผลจนได้รับการยอมรับจากเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาทั้งภาครัฐ และเอกชนผลงานตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี เป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างดีถึงศักยภาพของ CPAC ในการทำงาน ทั้งด้านคุณภาพ และการบริการดังนั้นทุกครั้ง ที่วางใจเลือกใช้ CPAC POST – TENSION คุณมั่นใจได้เสมอว่า คุณจะได้รับงานโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง และถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

pts2