ทำบุญเลี้ยงพระ หลังจากเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ ปี 2559

  • -

ทำบุญเลี้ยงพระ หลังจากเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ ปี 2559

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ                                                       หลังจากเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ ปี 2559                                   เพื่อความเป็นมงคลของโรงงาน

ทำบุญเลี้ยงพระ

ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ หลังจากเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ หลังจากเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ หลังจากเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ หลังจากเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ หลังจากเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่