ทำบุญถวายลายปฏิบัติธรรม 4 ธันวาคม 2559

  • -

ทำบุญถวายลายปฏิบัติธรรม 4 ธันวาคม 2559

ทำบุญถวายลานปฏิบัติธรรม 4 ธันวาคม 2559                       ที่ วัดป่าสุภารมณ์ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม              เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล                                                     แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

s__25100310

ทำบุญถวายลานปฏิบัติธรรม

s__25100311

ทำบุญถวายลานปฏิบัติธรรม

s__25084178

ทำบุญถวายลานปฏิบัติธรรม

ทำบุญถวายลานปฏิบัติธรรม

ทำบุญถวายลานปฏิบัติธรรม

ทำบุญถวายลานปฏิบัติธรรม

ทำบุญถวายลานปฏิบัติธรรม

ทำบุญถวายลานปฏิบัติธรรม

ทำบุญถวายลานปฏิบัติธรรม