ทดสอบฝีมือพนักงานในการชักสลัม ทำก้อนปูน 13/03/2560

  • -

ทดสอบฝีมือพนักงานในการชักสลัม ทำก้อนปูน 13/03/2560

ทดสอบฝีมือพนักงานในการชักสลัม ทำก้อนปูน เพื่อทดสอบระดับฝีมือของพนักงาน ในการชักสลัม ทำก้อนปูน เพื่อให้ได้ทารบถึงความแข็งแรงของปูน

ทดสอบฝีมือพนักงานในการชักสลัม ทำก้อนปูน

ทดสอบฝีมือพนักงานในการชักสลัม ทำก้อนปูน

ทดสอบฝีมือพนักงานในการชักสลัม ทำก้อนปูน

ทดสอบฝีมือพนักงานในการชักสลัม ทำก้อนปูน

ทดสอบฝีมือพนักงานในการชักสลัม ทำก้อนปูน

ทดสอบฝีมือพนักงานในการชักสลัม ทำก้อนปูน

ทดสอบฝีมือพนักงานในการชักสลัม ทำก้อนปูน

ทดสอบฝีมือพนักงานในการชักสลัม ทำก้อนปูน

ทดสอบฝีมือพนักงานในการชักสลัม ทำก้อนปูน

ทดสอบฝีมือพนักงานในการชักสลัม ทำก้อนปูน

ทดสอบฝีมือพนักงานในการชักสลัม ทำก้อนปูน

ทดสอบฝีมือพนักงานในการชักสลัม ทำก้อนปูน

ทดสอบฝีมือพนักงานในการชักสลัม ทำก้อนปูน

ทดสอบฝีมือพนักงานในการชักสลัม ทำก้อนปูน

ทดสอบฝีมือพนักงานในการชักสลัม ทำก้อนปูน

ทดสอบฝีมือพนักงานในการชักสลัม ทำก้อนปูน