ซ้อมดับเพลิงโรงงานประจำปี 2559

  • -

ซ้อมดับเพลิงโรงงานประจำปี 2559

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงโรงงานประจำปี 2559                           เพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินภายในโรงงาน

กิจกรรมซ้อมการดับเพลิงโรงงานประจำปี 2559

กิจกรรมซ้อมการดับเพลิงโรงงานประจำปี 2559

กิจกรรมซ้อมการดับเพลิงโรงงานประจำปี 2559

กิจกรรมซ้อมการดับเพลิงโรงงานประจำปี 2559

กิจกรรมซ้อมการดับเพลิงโรงงานประจำปี 2559

กิจกรรมซ้อมการดับเพลิงโรงงานประจำปี 2559