“จริงหรือ แผ่นพื้นCPAC ราคาแพงกว่า???”

  • -

“จริงหรือ แผ่นพื้นCPAC ราคาแพงกว่า???”

เราลองมาดูกันว่า แผ่นพื้นCPAC จะช่วยคุณลดต้นทุนได้หรือไม่

แผ่นพื้นที่ไม่ได้คุณภาพ

แผ่นพื้นที่ไม่ได้คุณภาพ (ภาพจริง)

แผ่นพื้นที่ไม่ได้คุณภาพ จะโค้งงอลงทำให้ต้องเพิ่มคอนกรีตที่ใช้เท Toping เพื่อให้ได้ระดับที่ต้องการซึ่งอาจเพิ่มสูง 10-30% คิดเป็นมูลค่ากว่า 9.5-28.5 บาท/ตารางเมตร

การใช้แผ่นที่มีคุณภาพ

การใช้แผ่นพื้นที่มีคุณภาพ จะไม่ต้องมีการสั่งสินค้าเผื่อส่วนที่เสียหายซึ่งจะพบมากในหลายโครงการที่จะสั่งเผื่อไปกว่า 3% หรือคิดเป็นมูลค่า 7.5 บาท/ตารางเมตร

%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b8%991การทราบถึงคุณภาพที่แน่นอน ทำให้สามารถระบุสเปคที่เหมาะสม ไม่ต้องสั่งสินค้าที่มีสเปคสูงเกินจำเป็น ซึ้งบางครั้งทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นกว่า ตารางเมตรละ 12-25 บาท

แผ่นพื้นที่สมบูรณ์ท้องเรียบ มันเงา ทำให้ไม่ต้องมีการโป๊วเก็บงานตามรอบแตก ลดภาระค่าแรงและค่าอุปกรณ์ รวมถึงระยะเวลาทำงาน

 

 

 

โครงการนี้ใช้CPAC

” โครงการนี้ใช้ซีแพค ”  (ป้าย คุณภาพ ช่วยเพิ่มความหน้าเชื่อถือโครงการ)

 

สร้างมูลค่าที่มากกว่าแก่เจ้าของโครงการ ภายใต้ต้นทุนที่ถูกลง!!!!

โดยเฉลี่ยกลุ่มสินค้า CPAC PRECAST จะมีราคาสูงกว่าสินค้าจากโรงงานท้องถิ่นทั่วไปปริมาณ 5% (15 บาท/ตารางเมตร) แต่คุณสามารถลดต้นทุนทางอ้อมได้ถึง 20-60 บาท ซึ่งยังไม่นับมูลค่าที่เกิดจากการใช้สินค้าคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าของโครงการอีกมาก