งานไหว้พระพรหม ณ โรงงานธาตุพนม บจก.กิจเจริญชัยธุรกิจคอนกรีต วันที่ 11 ธันวาคม 2559

  • -

งานไหว้พระพรหม ณ โรงงานธาตุพนม บจก.กิจเจริญชัยธุรกิจคอนกรีต วันที่ 11 ธันวาคม 2559

งานไหว้พระพรหม ณ โรงงานธาตุพนม บจก.กิจเจริญชัยธุรกิจคอนกรีต เพื่อเสริมความเป็นมงคลให้กับทุกคนในโรงงาน วันที่ 11 ธันวาคม 2559

งานไหว้พระพรหม

งานไหว้พระพรหม

งานไหว้พระพรหม

งานไหว้พระพรหม

งานไหว้พระพรหม

งานไหว้พระพรหม

งานไหว้พระพรหม

งานไหว้พระพรหม