ช้อมูลทั่วไปในการออกแบบ

  • -

ช้อมูลทั่วไปในการออกแบบ

ข้อมูลทั่วไปในการออกแบบ    CPAC POST-TENSIONED SLAB ระบบ BONDED SYSTEM

 " ชุดสมอยึด cpac post-tension slap "

” ชุดสมอยึด cpac post-tension slap “

ระยะห่างระหว่างช่วงเสาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อความปลอดภัย

โดยทั่วไป POST-TENSIONED SLAB เหมาะสำหรับระยะห่างของช่วงเสาที่ 6 เมตรขึ้นไป กรณีที่ต้องการความประหยัดควรกำหนดระยะห่างระหว่างเสาโดยระยะห่างระหว่างเสาใน (L)

ระยะห่างระหว่างช่วงเสาริมที่เหมาะสมและประหยัด =0.75-0.80 L  ช่วงพื้นที่ยึดปลายอิสระที่เหมาะสมและประหยัด = 0.25-0.30 Lความหนาของ POST-TENSIONED SLAB สามารถประมาณได้คร่าวๆโดยใช้  SPAN : THICKNESS RATIO  มาเป็นข้อมูลพื้นฐาน เช่นกรณีแผ่นพื้นสองทางที่มีระยะห่างเสา (SPAN) ยาว 8.00 ม. ความหนาของ POST-TENSIONED SLAB จะประมาณ 8.00/40 = 0.20 ม. หรือ 20 ซม. หากเปรียบเทียบกับความหนาของ R.C. FLAT SLAB โดยทั่วไปจะมีความหนาประมาณ 8.00/30 = 0.27 ม.  หรือ 27 ซม.

ความหนาของ POST-TENSIONED SLAB สามารถมีขนาดบางได้ถึง 17 ซม. (แปรผันตามระยะห่างช่วงเสา)

ในกรณีระยะห่างระหว่างเสามากหรือกรณีพิเศษอื่น การมี BAND BEAM หรือ DROP PANEL มาเสริมจะทำให้พื้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นpts14