คำแนะนำ และข้อควรระวังในการทำงานกับเสาเข็ม

  • -

คำแนะนำ และข้อควรระวังในการทำงานกับเสาเข็ม

Category : Uncategorized

1.ต้องมีการเทสดินเพื่อหาความยาวของเสา ก่อนการสั่งซื้อ

2.การเสริมเหล็ก Duwel ให้เผื่อความยาวของ Duwel ยาวกว่าความของเสาเข็มส่วนที่จะตัด

3.การกองเสาเข็มหน้างานไม่ควรกองเกิน 2ชั้น และ ส่วนหัวของเสาเข็ม ต้องอยู่ในทิศทางที่จะลากเสมอ