กิจกรรมจัดอบรม Sale ที่CPACสกลนคร วันที่ 16 ธันวาคม 2559

  • -

กิจกรรมจัดอบรม Sale ที่CPACสกลนคร วันที่ 16 ธันวาคม 2559

กิจกรรมจัดอบรม Sale ที่ CPACสกลนคร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการขาย การตั้งราคาขาย การปิดการขาย และการให้คำแนะนำกับลูกค้าวันที่ 16 ธันวาคม 2559

การจัดอบรม Sale

การจัดอบรม Sale ที่CPACสกลนคร

การจัดอบรม Sale

การจัดอบรม Sale ที่CPACสกลนคร

การจัดอบรม Sale

การจัดอบรม Sale ที่CPACสกลนคร

การจัดอบรม Sale

การจัดอบรม Sale ที่CPACสกลนคร