การสอบพนักงานในการชัก Slum โดยศูนย์ CPAC สกลนคร

  • -

การสอบพนักงานในการชัก Slum โดยศูนย์ CPAC สกลนคร

การสอบพนักงานในการชัก Slum โดยศูนย์ CPAC สกลนคร เพื่อทดสอบระดับฝีมือของพนักงาน ในการชัก Slum และการตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีต

 

การสอบพนักงานในการชัก Slum

การสอบพนักงานในการชัก Slum

การสอบพนักงานในการชัก Slum

การสอบพนักงานในการชัก Slum

การสอบพนักงานในการชัก Slum

การสอบพนักงานในการชัก Slum

การสอบพนักงานในการชัก Slum

การสอบพนักงานในการชัก Slum