การทำงานกับแผ่นพื้นอย่างถูกวิธี

 • -

การทำงานกับแผ่นพื้นอย่างถูกวิธี

Category : Uncategorized

การกองเก็บสินค้าแผ่นพื้นตันที่ถูกวิธี (หน้างาน)

 • พื้นที่กองเก็บต้องเรียบและแข็งแรงไม่ทรุดตัว
 • ระยะการวางไม้หมอนห่างจากปลายแผ่นเข้ามาไม่เกิน 25 ซม.
 • ไม้หมอนที่วางต้องตรงเป็นแนวเดียวกัน
 • ไม่วางจำนวนชั้นมากเกินไป ที่บริเวณหน้างานไม่ควรเกิน 10 ชั้น
ภาพแสดงตำแหน่งการวางไม้หมอน

ภาพแสดงตำแหน่งการวางไม้หมอน

การติดตั้งสินค้าแผ่นพื้นตัน

 • ใช้ชุดอุปกรณ์ยกเกี่ยวหูยกแผ่นพื้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นพิเศษ
 • วางแผ่นพื้นตันให้นั่งบนคานโครงสร้าง ไม่น้อยกว่าข้างละ 5 ซม. โดยคานที่จะทำการวางแผ่นพื้นต้องเรียบ
 • ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งตาม SHOP DRAWING หรือตามผู้ออกแบบกำหนด
 • สำหรับแผ่นพื้นที่ต้องวางกองไว้บนแผ่นพื้นที่ติดตั้งแล้วไม่ควรวางเกิน 1 ชั้น
 • เมื่อติดตั้งแผ่นพื้นเรียบร้อยแล้วจึงวางตะแกรงเหล็กเสริมและเทคอนกรีตทับหน้า
ภาพประกอบการติดตั้งสินค้าแผ่นพื้น

ภาพประกอบการติดตั้งสินค้าแผ่นพื้น

ข้อมูลเสริมสำหรับการติดตั้งแผ่นพื้นตัน

 • สำหรับแผ่นพื้นตันที่มีความยาวเกิน 3 ม. ควรทำการค้ำยันชั่วคราวตรงกลางแผ่น โดยบริเวณพื้นที่ค้ำยันต้องแข็งแรงไม่ทรุดตัว และเสมอเรียบกับท้องแผ่น
 • ถ้าความยาวเกิน 3.5 ม. ควรมีค้ำยันไม่น้อยกว่า 2 จุด
 • ระยะเวลาถอดค้ำยันต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน นับจากวันที่เทคอนกรีตทับหน้า
 • ก่อนทำการเทคอนกรีตทับหน้า การเทคอนกรีตต้องไล่เทจากแนวคานเข้าหากลางแผ่น ห้ามเทคอนกรีตทับหน้ากระแทกที่จุดใดจุดหนึ่ง

cci15102559_0003